Trupper

Sverige

Infanterienheter Chef Styrka

Konungens Eget Regemente Hogenskild Bielke 6000

Andra Regementet Åke Bengtsson Färla 1800

Gårdsfänikan Jöran Månsson 700

 

Kavallerienheter

Svarta Ryttarna Harald Törilson 330

Hertig Magnus ryttare Per Olsson 180

Västergötlands adelsfana Erik Gustafsson 200

Upplands & Östergötlands adelsfana Ivar Ivarsson 170

Fana från Uppland Jakob Persson 250

Fana från Östergötland Torkel Joensson 280

Fana från Västergötland Erik Hindersson 340

Fana från Västergötland Sven Andersson 240

Fana från Småland Anund Stensson 240

Fana från Småland Lindorm Persson 320

Tysk fana Johan Bynting 170

Tysk fana Klas Kursell 240

Tysk fana Jochim Drachstedt 160

Tysk fana Jost von Ahlefeldt 220

Skotsk fana Willam Cohun 140

 

Danmark

Infanterienheter Chef Styrka

Daniel Rantzaus Regemente Joakim Platow 4200

Jürgen von Holles Regemente Lazarus Streckfuss 3200

Kavallerienheter

Hovfanan Henrik Tornow 240

Drengefanan Erik Vestermand 240

Skånska fana Hak Holgerssen Ulfstand 240

Fynska fanan Mauritz Podebusch 240

Jutska fanan Frans Banér 240

Tysk värvad fana Josua von Qualen 240

Rennefanan Peder Gyldenstierna 240

 

 

 

Axtorna Historiesällskap 2014